Om oss

Einar Brekstad AS er en regionbasert totalentreprenør med sitt hovedområde på Fosen i Trøndelag. Hovedkontoret er lokalisert i kystbyen Brekstad, i Ørland kommune. Vi er en entreprenør som utfører alle typer byggeoppdrag. En stor del av våre oppdrag utføres for offentlig sektor og næringslivet. Her prosjekterer og gjennomfører vi både oppføring av nybygg, byggfornyelse av eksisterende bygg og andre typer byggeopdrag. Vi tar også på oss enkelte oppdrag for privtpersoner, i form av byggfornyelse og oppføring av bolig fra vår boligleverandør BYGGMANN. 

Einar Brekstad AS ble etablert i 1990, og bygger videre på selskapet Byggmester Einar Brekstad, som har røtter tilbake til starten på 50-tallet. Firmaet har i dag en stab på rundt 40 ansatte, bestående av tømrere, betongarbeidere, stålarbeiere, kranførere og ingeniører. 

 

Helse, miljø og sikkerhet

Einar Brekstad har fokus på miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Våre ansatte er vår viktigste ressurs, derfor jobber vi for at de skal føle trivsel og trygghet på arbeidsplassen. Vårt overordnede mål er at alle medarbeidere skal komme friske og raske hjem ra arbeid hver dag, og ha lyst til å gå på jobb neste dag. Med strengere krav og større fokus på HMS, både fra myndigheter og samfunnet generelt, har vi igangsatt tiltak for å sikre bedriften gode HMS rutiner og et godt arbeidsmiljø. 

Vi har systematisert vårt arbeid til å inkludere miljøtiltak i hverdagen. Dette innebærer blant annet avfallssortering på byggeplassen, strengere miljøkrav til våre leverandører og en lav terskel for varslig av avvik blant de ansatte. På bakgrunn av dette har vi blitt miljøsertifisert av stiftelsen Miljøfyrtårn. Vi er i tilegg medlem av Grønt Punkt Norge, slik at vi bidrar til et bedre miljø rundt oss. 

 

Kvalitet

Våre tjenester skal bidra til at våre kunder opplever oss som kunnskapsrke og effektive leverandører, med korrekte leveranser i henhold til inngåtte avtaler. Dette er noe vi kontinuerlig jobber med, slik at vi stadig styrker vår konkurranseevne. 

UA-113308371-1