Helsebygg

Innen helsebygg har Einar Brekstad blant annet bidratt med ny sykehjemsavdeling, ambulansestasjon og legevakt til Ørland kommune. 

Et helsebygg setter store krav til universell utforming tilrettelegging for brukerene. Slike oppdrag krever gode rutiner for kvalitetssikring og presisjon i arbeidet. Med over 20 år i bransejn har vi gjennom årene opparbeidet oss god erfaring på dette området, som gjør oss til en trygg entreprenør for helsebygg. 

UA-113308371-1