Oppvekst og utdanning

Bygg som barnehager, skoler og klubbhus utgjør en stor del av Einar Brekstads virke.  Vi har de senere årene bidratt til oppbygging av blant annet Ørland Ungdomskole, Høgåsmyra Barnehage og Futura Barnehage, for å nevne noen.

 

Oppføring av bygg til oppvekst- og undervisningsformål medfører stadig strengere kontroller og krav. Byggene må være solide nok til å tåle sterk belastning, og både HMS og universal utforming må ivaretas. I tillegg til dette stiller moderne design gjerne nye krav til hvordan byggene oppføres. Vi i Einar Brekstad har solid erfaring med konstruksjoner i stål og betong, noe som er godt egnet til bygg som er utsatt for stor belastning. Vi har også gode interne rutiner som sikkrer kvalitet på det vi leverer. 

 

 

UA-113308371-1